De geschiedenis van Harmonie Gasselte

De vereniging is opgericht in september 1924 door de toenmalige Evangelist, de heer de Jong van de Nederlands hervormde kapel te Gasselte. Hij nam ook de leiding van het korps op zich. In die tijd was het zo dat iemand van de kerk ook de taak van dirigent op zich nam en werd er gesproken over een directeur. Pas bij het aanstellen van Harm Evers heeft deze rol de naam dirigent gekregen.

 

De heer J. Nijmeijer werd in 1953 de vaandeldrager van de vereniging. Dit vaandel werd aangeboden door de plaatselijke vrouwenvereniging. Op 14 september 1984 werd een nieuw vaandel aangeboden door Plaatselijk Belang tijdens het 60-jarig jubileum van de vereniging. Dit vaandel is gemaakt door Grietje Vroom-Braams en wordt nog steeds gebruikt bij festiviteiten.

De heer de Jong was directeur van 1924 - 1927 daarna vertrok hij naar Dedemsvaart.

 

 

Dirigenten 1924 - nu

1924 - 1927 De heer J. de Jong

1927 - 1955 De heer R. Pepping

1955 - 1966 De heer Rieks Dokter

1966 - 1985 De heer Jan Hulshof

1985 - 1997 De heer Harm Evers

1997 - 1998 De heer Henk Eshuis

1998 - nu     De heer Albert-Jan Eshuis

 

De muziekvereniging kent een rijke historie in het dorp. De vereniging is begonnen als Christelijke muziekvereniging met een harmonie-orkest. Toen in de loop der jaren de klarinettisten hun lidmaatschap beëindigden is het orkest verder gegaan als fanfare-orkest. Het werd een fanfare met een drumband en majorettes, zoals vele Gasselters dit kennen uit hun jeugd. Veel evenementen werden gekleurd door deelname van het korps. Tot ongeveer eind jaren negentig werd er op straat gelopen.

 

Vanaf eind jaren negentig wordt in verband met beperkte mobiliteit van een aantal leden niet meer op straat gelopen. De fanfare werd een zittend spelend orkest, de drumband werd de malletband met een combinatie van ongestemd en gestemd slagwerk en de majorettes presenteerden zich meer als twirlers. Nog steeds wordt met enthousiasme, bevlogenheid en gezelligheid muziek gemaakt. De twirlers zijn een groep meiden en dames die naast voorgaande eigenschappen ook nog eens fanatiek en met succes de sportieve strijd aangaan met andere twirlers. Om toch bij evenementen aanwezig te kunnen zijn en om daarmee voor de vereniging inkomsten te genereren is de Gasselter Bloaskapel ontstaan. 

 

Om jeugd te enthousiasmeren is er al bijna 8 jaar een samenwerking met de basisschool in Gasselte. Groep 5 krijgt een half jaar les in het bespelen van een blaasinstrument. De instrumenten worden beschikbaar gesteld door de vereniging en er wordt lesgegeven door een vakdocent van de vereniging. Ieder jaar stroomt een groep kinderen op deze manier onze vereniging in. We geven lessen (individueel of in duo's) en laten leerlingen direct kennismaken met het spelen in groepsverband. We leiden op en zorgen dat er examens hafabra worden gedaan. Naast muziek maken worden activiteiten georganiseerd om ook naast de muziek het verenigingsleven groot te houden.

 

De vereniging kent een groep trouwe leden en ook de leiding is al lang aan de vereniging verbonden. Jaarlijks worden uitvoeringen gehouden en ook kleinere activiteiten in het dorp worden muzikaal omlijst. Voorbeelden hiervan zijn de kerstmarkt, het uitzwaaimoment van groep 8 en de afsluiting van het schooljaar bij de basisschool De Dobbe. Met Kerst en Pasen heeft de fanfare of een deel daarvan een rol in de kerkdienst of wordt er een activiteit georganiseerd in het dorp.