Het Kindpakket Aa en Hunze

 

 

 

 

Op donderdag 5 april 2018 is het ‘Kindpakket’ gelanceerd in Aa en Hunze. Via het Kindpakket worden er verschillende regelingen aangeboden om ouders met een minimuminkomen financieel te ondersteunen met uitgaven voor hun kind. Een ouder kan via één online formulier een aanvraag doen voor een bijdrage voor kleding, school(reisjes), verjaardagen, sport en cultuur. Zodat ieder kind mee kan doen!

 

 

 

Armoede in Aa en Hunze?

 

Uit de armoedemonitor van de gemeente blijkt dat er wel degelijk sprake is van armoede in de gemeente. Zo leeft 23% van alle éénoudergezinnen van een inkomen rond het Wettelijk sociaal minimum. Daarnaast moet 38% van de huishoudens met een niet-westerse achtergrond rondkomen van een minimuminkomen. Het gaat in onze gemeente om 302 kinderen die recht hebben op een bijdrage uit het Kindpakket. Dit is 6,8% van alle kinderen uit Aa en Hunze.

 

 

 

Een aanvraag doen

 

Voorheen deden ouders apart een aanvraag bij ieder fonds. En was vaak niet duidelijk waar een ouder recht op heeft.  Nu kan dat met één online formulier op www.aaenhunze.nl/kindpakket. Eén aanvraag, één formulier, je regelt het zo!